• Budget prijzen
  • Gratis levering
  • Kwaliteit
  • Ruime voorraad
  • Klantenservice 0294-412178
  • Budget prijzen
  • Gratis levering
  • Kwaliteit
  • Ruime voorraad
  • Klantenservice 0294-412178

Retentietank regenwater buffer

Een retentietank is een kunstmatige stroom regelende constructie die wordt gebruikt om regenwater en afvalwater voor een beperkte tijd op te vangen en daarna af tevoeren.

De retentietank kan worden ingebouwd in het regenwater of rioolstelsel bij afvalwaterzuiveringsinstallatie of bij fabrieken. Om piekstromen in het systeem op te vangen wordt een buffer in het stelsel gebruikt. Dit helpt om overstroming naar de in de afvoer te voorkomen, waardoor stroomafwaartse stelsels of gebieden worden beschermd. Het helpt ook om overbelasting van benedenstroomse riolen en afvalwaterzuiveringsinstallaties te voorkomen.

Voorkom overbelasting van de riolering regenwaterafvoer

Regenwateropslagtanks kunnen ook fungeren als buffer tijdens perioden van hevige regenval. Dit wordt steeds belangrijker naarmate gebieden meer ontwikkeld worden, met harde oppervlakken zoals daken, wegen en parkeerplaatsen die het regenwater niet meer kunnen opnemen.

Wanneer regenwaterretentietanks worden geïmplementeerd, kunnen zwaartekracht of pompen worden gebruikt om een ​​continue stroom naar het rioolsysteem te bewerkstellingen. Deze buffer voorkomt piekbelastingen en overbelasting op bestaande rioleringen.

Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt het opvangbassin gebruikt om fluctuaties in aanbod op tevangen, om zo een ​​gelijkmatige stroom door de procestanks te garanderen. Dit is nodig om de zuiveringsprocessen optimaal te laten verlopen, de lozingseisen op peil te houden en slibdrift te voorkomen.

Fabrieksdetentietanks (vaker egalisatietanks) worden ook gebruikt om piekstromen te egaliseren. Daarnaast worden ze gebruikt om batchvolumes proceswater te stabiliseren op pH of chemische stoffen voordat het op het riool wordt geloosd.

Werking van een retentietank

Een retentietank is voorzien van een vernauwde afvoer ten opzichte van de aanvoer. Deze vernauwde afvoer zorgt er voor dat het regenwater in de tank langzaam leeg loopt, deze buffer voorkomt overbelasting van het riool.

Als de tank helemaal vol loopt als gevolg van een zware regenbui, dan zorg de overloop voor afvoer van het overtolige water naar het riolering. Op deze manier wordt het regenwater tijdelijk gebufferd zodat de piekbelasting van een extreme regenbui afgevlakt wordt.