• Budget prijzen
  • Gratis levering
  • Kwaliteit
  • Ruime voorraad
  • Klantenservice 0294-412178
  • Budget prijzen
  • Gratis levering
  • Kwaliteit
  • Ruime voorraad
  • Klantenservice 0294-412178

Wat doet een ondergrondse tank voor regenwateropvangsystemen eigenlijk

Veel nieuwe woningontwikkelaars kiezen er nu al voor om vanaf het begin een ondergronds opvangsysteem voor regenwater te integreren.

Het meest voor de hand liggende kenmerk van een ondergrondse opvangtank

Voor regenwater is dat deze is ontworpen om onder het maaiveld te worden geïnstalleerd, in plaats van bovengronds, hetzij collectief, hetzij binnen het eigen terrein.

Afvloeiend regenwater wordt via het afvoersysteem van het dak van een gebouw of andere oppervlakten opgevangen. Dit kan ofwel rechtstreeks vanuit de regenwaterafvoerpijpen of de ondergronds aanwezige regenwaterafvoerleidingen. Voor beide zijn er verschillende soorten filters leverbaar. De filters moeten zo fijn mogelijk zijn en idealiter kleiner dan 1 mm. Dit zorgt ervoor dat er heel weinig organisch materiaal of vuil in de tank komt. Waar de tank wordt gevoed met water uit twee verschillende bronnen, b.v. van een huis en een externe garage, zouden de pijpen allemaal idealiter moeten worden gecombineerd tot één pijp hierdoor kan al het water worden gefilterd door één filter.

De ondergrondse tank zelf is altijd uit één stuk gemaakt van hoge dichtheids polyethyleen

De tank is toegankelijk vanaf de grond via een inspectiedeksel voor onderhoudsdoeleinden, hoewel in de meeste gevallen, zodra een ondergrondse tank is geïnstalleerd, deze zeer weinig onderhoud nodig heeft.

Een ondergrondse tank vermijdt ook de noodzaak van een grote en onaantrekkelijke externe tank in de tuin van het pand. Eigenaren van bestaande eigendommen worden vaak afgeschrikt om een ​​ondergronds systeem te installeren vanwege de kosten en de verstoring van het installeren van de tank zelf. Dit is echter geen probleem wanneer in de bouwfase een ondergronds systeem in een pand wordt ingebouwd. Het is dan een veel kosteneffectievere optie.

Ondergrondse systemen kunnen worden gebruikt om bijna elk huis van water te voorzien

En worden meestal gebruikt om het huis te voorzien van water voor toiletten, wasgoed en buitengebruik, maar worden ook vaak alleen voor tuindoeleinden gebruikt. Ze kunnen worden aangesloten op sproeiers en externe kranen, waardoor de gebruiker geen toegang heeft tot leidingwater om zijn tuin te onderhouden. Dit levert cumulatieve kostenbesparingen op voor de vastgoedeigenaar, vooral in huizen met grote tuinen, en vermindert tevens de druk op de plaatselijke waterleiding.